Veilig werken op hoogte!

Werken op hoogte

Ieder jaar vinden er duizenden ongevallen plaats bij het werken op hoogte met ernstige en helaas ook dodelijke gevolgen. Verlies van evenwicht, onvoldoende of ontbrekende beveiliging en verkeerd gebruik van arbeidsmiddelen liggen hieraan ten grondslag. Risico’s zijn vanzelfsprekend een val, geraakt worden door een vallend voorwerp en mogelijk langere vluchtweg bij calamiteiten. 

Norm werken op hoogte

Van werken op hoogte is sprake als er valgevaar is. Dit wordt bepaald door de hoogte, de uit te voeren werkzaamheden en de directe omgeving. Op een werkplek boven de 2,50 meter is er al sprake van werken op hoogte. Daarnaast dienen er maatregelen getroffen worden wanneer men zich minder dan 4 meter afstand van de rand van het dak bevindt, of als men lager dan 2,5 meter van de grond werkt, maar op uitstekende delen of in het water of verkeer terecht kan komen. 

Maatregelen

Als u werkt op een plek waar valgevaar bestaat, is de werkgever verplicht beveiliging aan te brengen. Bijvoorbeeld door het plaatsen van vangnetten of veiligheidsgordels met vanglijnen. Uit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van uw organisatie moet blijken wat het meest geschikte middel is in een bepaalde situatie. Raadpleeg de arbocatalogus voor een overzicht van maatregelen.

 Veilig op hoogte werken vereist een juiste invulling van drie criteria:

  • De juiste aanschaf van veilig klimmateriaal dat voldoet aan alle geldende wetten en criteria
  • Borging van kwaliteit in gebruik door tijdige deskundige keuring en/of reparatie.
  • Veilig en deskundig gebruik. 

Jecor Professioneel helpt u graag bij het samenstellen van het vereiste materieel om veilig en volgens de laatste regelgeving op hoogte te werken. Daarnaast voeren onze gecertificeerde keurmeesters keuringen en reparaties uit, eventueel bij u op locatie. 

 

 

Video

Meer informatie

Voor meer informatie over werken op hoogte kunt u contact met ons opnemen via tel. 0341 - 36 96 36 of via e-mail, maar u kunt natuurlijk ook bij ons langskomen in onze showroom in Putten aan de Hoge Eng West 14 of in Nijkerk aan de Tijsselingstraat 2.