Stofvrij werken

Stofvrij werken rondom de voorjaarsschoonmaak

Stofvrij werken is veel in de aandacht. Logisch, aangezien het fijnstof dat vrijkomt tijdens bewerking van bepaalde materialen en het opruimen van restmaterialen, schadelijk is voor uw gezondheid. Het is daarom uiterst belangrijk dat u zelf en uw medewerkers stofvrij werken. 

U kunt het inademen van schadelijke stoffen eenvoudig voorkomen door gebruik te maken van passende afzuiging en ademhalingsbescherming. Beide bieden bescherming tegen fijnstof, zowel gedurende bewerking van de materialen als tijdens het opruimen van restmaterialen.

Stofvrij werken

Stofzuigen, niet vegen!

Gebruik van bezems en veegmachines tijdens schoonmaakwerkzaamheden kunnen de neergeslagen schadelijke stofdeeltjes opnieuw doen opwaaien. Hierdoor staan de aanwezige personen tijdens het opruimen bloot aan dezelfde gezondheidsrisico's als tijdens bewerking van de materialen.
De ongezonde stofdeeltje zijn onzichtbaar voor het oog en kunnen afhankelijk van het soort fijnstof, tot enkele dagen in de lucht blijven hangen. In plaats van bezems en vegers is het gezonder en veiliger om gebruik te maken van stofzuigers met een speciaal filter voor fijnstof, of voor grote oppervlakten, een veegmachine met goede afzuiging. 

Houd uw werkomgeving altijd schoon en stofvrij en zorg ervoor dat u en uw medewerkers ook tijdens de schoonmaakwerkzaamheden stofmaskers gebruiken met de juiste stoffilters. 

stofvrijwerken 

Meer informatie

voor meer informatie over de keuze van de juiste schonnmaakartikelen en persoonlijke beschermingsmiddelen kunt u contact met ons opnemen via tel. 0341 - 36 96 36 of via e-mail.