Onze afdeling deuren en bouwbeslag is alleen te bezoeken op afspraak!!!!!

mrt 13, 2023

Lever uw oude werkkleding en werkschoenen in en draag bij aan een schonere planeet!

Bij Jecor Professioneel zijn wij ons bewust van de negatieve impact van de kledingindustrie op onze planeet.

Om deze impact tot een minimum te beperken haakt Jecor Professioneel aan bij het recycle programma van Fristads voor werkkleding en bij het recycleprogramma van de Circular Footwear Alliance voor het inzamelen van oude werkschoenen.

U kunt uw bij ons gekochte afgedragen werkkleding (alle werkkleding merken mogen in de box) deponeren in de inzamelbox, de inzamelbox staat in onze showroom in Putten. De bij ons gekochte afgedragen werkschoenen mogen bij onze baliemedewerkers worden ingeleverd.
Ook als u bij ons nieuwe werkkleding of nieuwe werkschoenen koopt mag u de oude werkkleding/werkschoenen bij ons inleveren, ongeacht waar u die gekocht heeft.

Daarnaast zullen grondstoffen zoals katoen, polyester etc. steeds kostbaarder worden. Om hier grip op te houden willen wij, samen met eerder genoemde partners, actief schakelen in de retourname, maar ook in hergebruik van deze grondstoffen om zo de impact op het milieu en onze grondstofafhankelijkheid zo klein mogelijk te maken.

De door u ingeleverde werkkleding en werkschoenen worden duurzaam gerecycled en verwerkt tot bijvoorbeeld isolatiemateriaal of nieuwe textielproducten.

Samen met u gaan we voor:

  • Minder verspilling
  • Meer hergebruik
  • Minder vervuiling in de werkkledingindustrie