Keuren en repareren van gereedschap

Keuren en repareren van gereedschap

keuren 

De arbeidsomstandighedenwet

Deze wet - meestal verkort tot Arbowet - is een Nederlandse wet met regels voor werkgevers, werknemers en zelfstandige ondernemers die gericht zijn op veiligheid, gezondheid en welzijn. Het doel is om door het werk veroorzaakte ziekte en ongevallen te voorkomen. Er zijn o.a. regels op het vlak van elektrisch gereedschap, klimmaterialen, valbeveiligingen en brandblussers. Betreffende de elektrische veiligheid wordt in art. 7.11.3 verwezen naar de NEN 3140. 

Keuren en repararen van elektrische arbeidsmiddelen

Keuring van elektrische gereedschappen, machines en andere apparatuur gebeurt volgens de NEN 3140 keuring. De keuring bestaat uit twee onderdelen:

  1. de visuele inspectie - is er bijvoorbeeld niets verroest, kapot of versleten, zijn er geen aanpassingen aangebracht?
  2. metingen en beproevingen - waarbij o.a. de werking van de aardlekbeveiliging en de isolatieweerstand gemeten worden. Als er een reparatie nodig is, wordt deze uitgevoerd door de monteur waarna opnieuw getest wordt. Indien alles in orde is, wordt een certificaat van veiligheid en een inspectiesticker afgegeven. 

Interval van inspecties, keuringstermijn

De installatieverantwoordelijke (de IV'er) van een bedrijf bepaalt de interval van de inspecties, de zogenaamde keuringstermijn. Dit doet hij of zij aan de hand van de betreffende tabel uit de NEN3140 normen. De IV'er zal dit op papier moeten vastleggen. Jecor Professioneel kan natuurlijk van dienst zijn bij het bepalen van de juiste keuringstermijnen voor het bij u aanwezige materiaal. 

Elektrische arbeidsmiddelen zijn bijvoorbeeld: boormachines, koffiezetapparaten, haakse slijpers, verlengsnoeren, stofzuigers, soldeerbouten, laders van accuboormachines, haspels, verlengkabels en zaagmachines. Oftewel: Alles waar een stekker aan zit. Zowel 230 V als 400 V

NEN3140 en ZZP'ers & eenmanszaken

Als eenmanszaak, zelfstandige, of ZZP'er bent u in principe niet verplicht uw elektrische arbeidsmiddelen te laten keuren. Voorwaarde hierbij is dat alleen u de elektrische arbeidsmiddelen bedient en de opdracht zelfstandig uitvoert. bij schade of letsel bent uals ZZP'er dan ook altijd verantwoordelijk voor de financiële gevolgen. Het keuren van uw materieel is aanbevolen om te volgdoen aan de polisvoorwaarden van uw verzekeraar. Het keuren van de arbeidsmiddelen is daarnaast aan te raden, omdat steeds meer opdrachtgevers eisen dat uw materiaal volgens de NEN3140 goedgekeurd is.
Huurt u als ZZP'er iemand in of word u zelf ingehuurd, dan krijgt men de situatie "werkgever werknemer", werken onder gezag. In deze situaties moet er aan de Arbowet voldaan worden en moeten o.a. alle arbeidsmiddelen gekeurd zijn. 

Keuringen en reparaties door Jecor Professioneel

Het voordeel van Jecor Professioneel is dat wij én gecertificeerde keurders in huis hebben én eigen monteurs. Zo bent u er als klant van verzekerd dat al uw keuringswerk en eventuele reparaties snel - meestal ter plekke, op dezelfde dag - kunnen worden uitgevoerd. 

Meer informatie

Voor meer informatie over het keuren en repareren van gereedschappen kunt u contact met ons opnemen via tel. 0341 - 36 96 36 (afd. techinische dienst), whatsapp+31630122996 of via e-mail.