Bereikbaarheid Jecor Professioneel

Werkzaamheden rotondes Van Geenstraat

Eind maart 2016 starten de werkzaamheden aan de twee rotondes aan de Van Geenstraat

De rotondes Van Geenstraat-Halvinkhuizerweg en Van Geenstraat-Roosendaalseweg worden gereconstrueerd voor een veiliger afwikkeling van het verkeer. De rotondes worden ruimer, omdat de huidige rotondes niet (meer) voldoen aan de ruimtelijke normen en minimale afmetingen van de rijcirkels. De fietsers die nu nog met het gemotoriseerde verkeer meerijden op de binnencirkel, krijgen een eigen fietspad en er komen veilige oversteken voor voetgangers via zebra’s.

Wegwerkzaamheden in fases

Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. voert deze werkzaamheden uit voor de gemeente Putten. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en in juli 2016 zullen de rotondes klaar zijn.

In eerste instantie wordt de rotonde aan de Van Geenstraat-Halvinkhuizerweg gereconstrueerd. Om het eerste deel van de nieuwe rotonde te maken, wordt een aantal verkeersmaatregelen genomen:

  • Het doorgaande verkeer op de Van Geenstraat kan met enige beperking doorgang blijven vinden.
  • Automobilisten kunnen vanaf de Van Geenstraat de Halvinkhuizerweg (noord- en zuidzijde) niet inrijden. Ook kunnen ze vanaf de Halvinkhuizerweg niet de Van Geenstraat inrijden.
  • In de eerste fase is de Halvinkhuizerweg (zuidzijde) vanaf de Van Geenstraat ook afgesloten voor fietsers.
  • Klanten en bezoekers van de bedrijven op het bedrijventerrein Hoge Eng (Jecor Professioneel) kunnen via de Voorthuizerstraat en/of de Roosendaalseweg/Hooiweg aanrijden. Hiervoor worden omleidingsborden geplaatst.

De werkzaamheden ten behoeve van de rotonde Van Geenstraat – Halvinkhuizerweg worden in twee fasen uitgevoerd. In de eerste fase wordt de zuidzijde van de rotonde Halvinkhuizerweg gereconstrueerd. Dit duurt ongeveer drie weken te weten:

van woensdag 30 maart 2016 tot woensdag 20 april 2016

In de week van 11 april zal er geasfalteerd worden!